Օրվա նկար

 

 

 

free countersԳՐՔԵՐ

 

Աշխարհի Արարման եւ Հայության էության Համակարգ

Մեր բոլոր հայորդիներիս սեղանի գիրք

 

Առաջին հատորն ընդգրկում է հայոց պատմության հնագույն շրջանից մինչև մ.թ. III դարի վերջը պատերազմների, արշավանքների ու ճակատամարտերի ընթացքում հայոց զինուժի տարած ռազմավարական և մարտավարական հաղթանակների համառոտ նկարագրությունը: Գիրքը նախատեսված է ընթերցողների լայն շրջանակների համար:

 

Այս հատորում ընդգրկված է IV-Xդդ. պարսկական և արաբական գերտերությունների դեմ մղած պայքարում մեր բանակի տարած հաղթանակների համառոտ նկարագրությունը։ Գիրքը նախատեսված է ընթերցողների լայն շրջանակների համար։

 

Այս հատորում ընդգրկված է XI-XIIIդդ. Հայոց Բագրատունիների թագավորության, հայկական իշխանությունների և Կիլիկյան թագավորության օտար նվաճողների դեմ մղած պայքարում մեր բանակի տարած հաղթանակների համառոտ նկարագրությունը և վերլուծությունը։

 

«Մեր հաղթանակները» քառահատորի նպատակն է հանրությանը ներկայացնել հայոց ռազմարվեստի պատմությունը:  Այս հատորում ընդգրկված է XVIII-XXդդ. ժամանակաշրջանը: Հատորը սկսվում է 1720-ական թթ. Արցախի և Սյունիքի ազատագրական պայքարի հաղթանակների նկարագրությամբ և ավարտվում Արցախյան պատերազմում արձանագրված փայլուն և համոզիչ հաղթանակներով:  Հատուկ տեղ է հատկացվում ինչպես ֆիդայական շարժմանը, այնպես էլ հայ ժողովրդի մասնակցությանը թուրքական և պարսկական տիրապետության դեմ ծավալված պատերազմներին ու երկու աշխարհամարտերին:

 

«Հատընտիր»-ում տեղ են գտել գրքեր ու գրքույկներ, գաղափարախոսական բնույթի հոդվածներ, նամակներ, գրություններ ու ճառեր: Դրանք ներկայացնում են Նժդեհ իմաստաբանի, մտածողի, հայության անցյալն ու ապագան արժեւորողին: Նյութերն ունեն դաստիարակիչ նշանակություն եւ արդիական են բոլոր ժամանակների համար: Երեւան, 2006, 708 էջ

1  2  3  4  5  6   >    >>
Հովանավորներ


Раскрутка и продвижение